[giaban]2.500,000 VNÐ / 100 gram[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:2.700.000 VNÐ Giá bán: 2.500.000 VNÐ / 100 gram
Tình trạng: còn hàng 
Tổ yến thô nguyên chất loại đặc biệt
+ Khai thác tại nhà yến ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
+ Yến sào tự nhiên nguyên chất 100%
+ Tổ yến trắng sạch, ít lông
+ Yến sào 10-12 tổ / 100 gram
Giá: 2.5tr
/ 100 gram  [/tomtat] [kythuat]


 [/kythuat] [mota]
Tổ yến thô nguyên chất loại đặc biệt
+ Khai thác tại nhà yến ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
+ Yến sào tự nhiên nguyên chất 100%
+ Tổ yến trắng sạch, ít lông
+ Yến sào 10-12 tổ / 100 gram   [/mota]

BACK TO TOP