[giaban]2.100,000 VNÐ / 100 gram[/giaban][giamgia]10%[/giamgia] [tomtat]Giá gốc:2500.000 VNÐ Giá bán: 2.100.000 VNÐ / 100 gram
Tình trạng: còn hàng 
Tổ yến thô nguyên chất loại 2
+ Khai thác tại nhà yến ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
+ Yến sào tự nhiên nguyên chất 100%
+ Tổ yến trắng sạch, ít lông
+ Yến sào 11-14 tổ / 100 gram
Giá: 2.1tr
/ 100 gram  [/tomtat] [kythuat]
 [/kythuat] [mota]
Tổ yến thô nguyên chất loại 2
+ Khai thác tại nhà yến ở Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
+ Yến sào tự nhiên nguyên chất 100%
+ Tổ yến trắng sạch, ít lông
+ Yến sào 11-14 tổ / 100 gram   [/mota]

BACK TO TOP